Dit product is onderdeel van Infowijs - een studio met maarschappelijk hart.
  • PHP reference
  • Models
  • Traits

HasUuid

trait Models\Traits\HasUuid

Trait HasUuid

Properties

string $uuid

Methods

string getUuid()

Get a user's UUID identifier.

Return Value

  • string