Dit product is onderdeel van Infowijs - een studio met maarschappelijk hart.
  • PHP reference
  • Sandbox
  • Storage

Document

class Sandbox\Storage\Document

Class Document.

A representation of an uploaded file.

Properties

integer $id

string $url

string $name

integer $size

string $mime

string $error

Methods

__construct(string $id = null)

Document constructor.

Parameters

  • string $id